Saturday, 19/06/2021 - 11:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Hoàng Nông

Ảnh dạy học trực tuyến tuần 34- khối 4

 Sau đây là một số hình ảnh

Lớp 4A
Lớp 4A
Lớp 4A
Lớp 4C
Lớp 4A
Lớp 4A
Lớp 4A
Lớp 4C
Lớp 4C
Lớp 4C
Lớp 4C
Lớp 4A
Lớp 4A
Lớp 4A
Lớp 4A
Lớp 4B
Lớp 4B
Lớp 4B

 


Tác giả: Nguyễn Thị Phương Ngân
Nguồn: Tổ 2 Trường tiểu học Hoàng Nông