Saturday, 19/06/2021 - 09:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Hoàng Nông

Ảnh tiết dạy trực tuyến tuần 33 - khối 4

   Sau đây là một số hình ảnh

Tiết dạy lớp 4B
Tiết dạy lớp 4B
Tiết dạy lớp 4B
Tiết dạy lớp 4B
Tiết dạy lớp 4C
Tiết dạy lớp 4C
Tiết dạy lớp 4C
Tiết dạy lớp 4C
Tiết dạy lớp 4C
Tiết dạy lớp 4A
Tiết dạy lớp 4A
Tiết dạy lớp 4A
Tiết dạy lớp 4A

h ảnh minh họa:


Tác giả: Nguyễn Thị Phương Ngân
Nguồn: Tổ 2 Trường tiểu học Hoàng Nông