Wednesday, 06/07/2022 - 07:23|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Hoàng Nông

Đón học sinh 5 tuổi trường Mầm non Hoàn Nông đến thăm trường tiểu học

 

Các em học sinh thăm quang cảnh nhà trường
Các em học sinh thăm quang cảnh nhà trường
Các em học sinh thăm quang cảnh nhà trường
Các em học sinh thăm quang cảnh nhà trường
Các em học sinh thăm quang cảnh nhà trường
Các em học sinh thăm quang cảnh nhà trường
Các em học sinh thăm lớp học
Các em học sinh thăm lớp học
Các em học sinh thăm lớp học
Các em học sinh thăm lớp học
Các em học sinh thăm lớp học

 


Tác giả: Trịnh Thị Thu Lan
Nguồn: Liên đội trường TH Hoàng Nông