Thứ ba, 18/02/2020 - 14:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Hoàng Nông

Kiểm tra cuối học kỳ I đối với khối 1,2,3 năm học 2019 - 2020

 

Giáo viên kiểm tra bì đựng bài kiểm tra.
Giáo viên coi kiểm tra cuối học kỳ I.
Giáo viên coi kiểm tra
Giáo viên coi kiểm tra cuối học kỳ I.
Học sinh làm bài kiểm tra
Học sinh làm bài kiểm tra
Giáo viên coi kiểm tra cuối học kỳ I.
Giáo viên chấm bài kiểm tra cuối học kỳ I.
Giáo viên chấm bài kiểm tra cuối học kỳ I.
Giáo viên chấm bài kiểm tra cuối học kỳ I.

Tác giả: Đào Thị Hiếu
Nguồn: Chuyên môn Trường Tiểu học Hoàng Nông