Wednesday, 06/07/2022 - 07:08|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Hoàng Nông

Sơ kết tổ thi đua đợt 4- Học kỳ 2- Cả năm. Tổ 2

  Sau đây là hình ảnh minh họa:

Giáo viên trong tổ đang kiểm tra sổ sách
Giáo viên trong tổ đang kiểm tra sổ sách
Giáo viên trong tổ đang kiểm tra sổ sách
Giáo viên trong tổ đang kiểm tra sổ sách
Giáo viên trong tổ đang kiểm tra sổ sách
Giáo viên trong tổ đang ghi biên bản

 


Tác giả: Nguyễn Thị Phương Ngân
Nguồn: Tổ 2 Trường tiểu học Hoàng Nông